Hệ thống cửa hàng

23/10/2017 | 09:31

Trụ sở chính 

Địa chỉ: 55 Đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

 

 

Chi nhánh

Chi nhánh 1: 73 Đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

 

 

Chi nhánh 2: 68 Đường 21, Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Sắp khai trương 

Chi nhánh 3: Thành Phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

Chi nhánh 4: Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình 

Chi nhánh 5: Quận Cầu Giấy - Hà Nội